GIỚI THIỆU

Bị nợ thuế IRS có thể gây căng thẳng và lo sợ, đặc biệt nếu có đặt thế chấp – lien, levy trên tài sản. Tuy nhiên quý vị không hề đơn độc - chúng tôi ở đây để đấu tranh cho quyền lợi của quý vị và giúp quý vị trở lại cuộc sống bình thường.
  • Đăng ký tư vấn
icon